POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Köszöntöm Önt a Tiszalöki Paktum honlapján.

Sajnos városunk térségében még mindig magasabb a munkanélküliség aránya, mint a megyei átlag.  A Tiszalöki Foglalkoztatási Paktum és a Paktumiroda ezen az arányon próbál javítani. 2021-ig 152 főt szeretnénk bevonni az elsődleges munkaerőpiacra. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy a helyi vállalkozások igényeinek megfelelő képzésben tudjuk részesíteni a munkakeresőket. Remélem, ez a honlap segítséget nyújt abban, hogy a kereslet és a kínálat egymásra találjon.
Kérem, keresse bizalommal Paktumirodánkat!

Tisztelettel:

Gömze Sándor
Tiszalök Város Polgármestere

Tiszalök Város Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnerségével 2016. augusztus 31. napján a TOP-5.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Tiszalök Városa és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által” címmel. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága tájékoztatta Főpályázót támogatási kérelmének pozitív elbírálásáról.

A pályázat elbírálása és a hiánypótlás beadása után elkezdődhetett a projekt megvalósítása, melynek során szakmai műhelyfoglalkozásokra, igényfelmérésekre került sor illetőleg elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, amely a stratégiával együtt megalapozza a pályázattal kapcsolatos további teendőket. Időközben felállt a Paktumszervezet, amelynek részletes működését a stratégia is bemutatja.

Hogy Tiszalökön és térségében milyen feladatokkal kell szembenéznie a munkáltatóknak, munkavállalóknak, a szakigazgatással foglalkozó szerveknek és az önkormányzatoknak, arra leginkább akkor kapunk választ, ha a térség gazdasági és foglalkoztatási helyzetének néhány jellemző tulajdonságát megvizsgáljuk:

kevés a térségben az 50 fő feletti foglalkoztató, nagyvállalkozás pedig egyáltalán nem található a járásban

– magas a munkanélküliségi ráta

a vállalkozásoknak alacsony az exportképessége

magas az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya az álláskeresők között

– az 50 év feletti álláskeresők helyzete tovább romlik

Foglalkoztatási Fórumot tartottak a Megyeházán

A 2018. október 24-én újabb Paktum Partnerségi ülésre került sor a Megyeházán, a Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című projekt kapcsán. A rendezvény nyitányaként Szabó István a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke és Dr. Polgári András a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Főigazgatója tartott tájékoztatót az eddig elért eredményekről és jövőbeni célokról, tervekről.

Paktum tagjai a közös munka összefogására, koordinálására létrehozták Paktumirodát. Paktumiroda Paktum kapcsolattartó, koordináló, tájékoztató, technikai feladatokat ellátó szerve, a partnerség és Irányító Csoport számára biztosítja a munkahelyszínt, valamint Paktumiroda-koordinátor számára irodaként szolgál.

Paktumiroda felelősségi és jogköre a project teljes egészére kihatással van, kapcsolódik a többi szakmai csoport munkájához, illetve saját hatáskörben szakmai koordináló szereppel is bír.

Paktumiroda feladatai

a.) Paktummal kapcsolatos adminisztratív és ügyviteli feladatok ellátása

b.) aktív kapcsolattartás megszervezése Paktum szerveivel, Tagokkal, Külső Együttműködőkkel, a vállalkozókkal, a célcsoport tagjaival való kommunikáció

c.) az együttműködések körét érintő adatbázisok kezelése, együttműködések számának növelése, illetve a helyi kezdeményezések összehangolása

d.) Paktum szerveinek működéséhez szükséges technikai feltételeinek biztosítása, a szervek közötti közös munka koordinálása

e.) Paktummal kapcsolatos találkozók megszervezése, Tagok információval való ellátása, információgyűjtés, ülések szakmai, technikai előkészítése, jegyzőkönyv készítése, döntések dokumentálása, részvétel a döntések végrehajtásában

f.) Paktum weboldalának feltöltése, folyamatos frissítése, nyilvánosság biztosításában közreműködés

g.) részvétel a foglalkoztatási stratégia és képzési koncepció kidolgozásában, továbbá a projektek generálásában való részvétel

h.) a monitoringhoz és projekttervezéshez szükséges adatgyűjtések koordinálása, a munkaerő piac keresleti és kínálati oldala közötti információ áramlás segítése, adatok továbbítása

i.) Paktum eredményeinek monitorozása, értékelése, részvétel az időszaki beszámolók elkészítésében, összefoglaló jelentéseket készítése az éves munkaprogram teljesítéséről, eltérésekre történő figyelemfelhívás

j.) szoros együttműködés Irányító Csoporttal

k.) részvétel Paktummal kapcsolatos marketing tevékenységek, sajtómegjelenések, partnerségi fórumok, rendezvények szervezésében.

© Minden jog fenntartva- Tiszalöki Paktum